Paintings

Figurative Abstractions in Oil and Acrylic.

Painting is a personal and heartfelt journey for me. My intention in painting is mainly to capture mystery and express the soul and spirit of Mother Earth’s creation.
 


MOTHER EARTH's SOUL - JORDENS SJÄL

... Hon omfamnar dig,
Hon ser dig,
hon beskyddar dig...

Akryl på duk - 72,5x54 cm


THE OCEAN's POWER - HAVETS MAKT

… Qochamama är havets
Gudinna med sin
oförutsägbara kraft,
mystiskt, egenmäktigt!

Akryl/stucco relief på duk - 100x81 cmMOTHER EARTH's BIRTH - PACHAMAMAS FÖDELSE

… och Jordens Gudinna
födes med sin egen kraft
ur bergets djupaste inre!

Akryl med stucco relief på duk - 72,5x54 cm
OCEAN's CREATION - HAVETS SKAPELSE.
...och ur Havets Inre
skapades Kvinnan
som en avbild av
dess natur...
med djup styrka...
oförutsägbar...

Olja på duk - 100x81 cm
THE CREATION OF WOMAN - KVINNANS SKAPELSE

… och ur eldens djupaste
kraft skapades Kvinnan
och Hennes styrka…

Acrylic/Stucco relief - 72,5x53,5 cm
...and She raised from the Fire with Her profound love and invencible power.
...och ur Elden föddes Hon med oövervinnerlig kraft och ofantlig kärlek.

Acrylic/Stucco relief - 72,5x53,5 cm
THE CREATION OF WOMAN - KVINNANS SKAPELSE

… och ur eldens djupaste
kraft skapades Kvinnan
och Hennes styrka…


Acrylic/Stucco relief - 72,5x53,5 cm
THE POWER OF THE MIND - TANKENS KRAFT


… är det starkaste som finns
inom Dig!
Du har makten...
Använd den!


Akryl med stucco relief på dukDREAM - DRÖM.

Dröm eller Verklighet…?
… är illusionen en bild
av verkligheten eller
tvärtom…?

Olja på dukpannå - 100x80 cm
 
ONENESS - ENHET
Universums innersta Väsen omfamnar oss alla.
Du och Jag är en del av dess harmoniska cykel…
Det finns ingen början…
Det finns inget slut…
Du och Jag är ETT
Vi ingår i HELHETEN!

The Utmost Essence of the Universe embraces us all.
You and I are a part of its harmonic cycle ...
There is no beginning ...
There is no end ...
You and I are ONE
We all are part of the Whole!

Olja på dukpannå 100x80 cm
 

ENERGIFLÖDE - ENERGY

Energin flödar in genom alla
mina sinnen…

Energy is flowing through all my senses...

Acrylic with stucco relief on canvas
in metallic background
YING OCH YANG

Du och Jag ingår i Helheten…
Vi är ETT

You and I are part of Wholeness ...
We are ONE


Acrylic med stucco relief on canvas
in metallic background
MOTHER EARTH - PACHAMAMA.

Hon sänker dig liv, regn,
befruktar Jorden för att
ge dig god skörd.
Älska och vårda den
Jord du lever på!
Olja på duk - 100x81 cm

ILUTION


Olja på dukpannå - 100x80 cm MADONA


Olja på dukpannå - 100x81 cmTHE CAVE


Oil in canvasELDSJÄL - FIRESOUL


Olja med stucco-relief
HARMONY


Pastel - 30x30 cm.
CONSCIOUSNESS - SAMVETET

… värderar du dina handlingar
korrekt ...?

Du är din egen domare!


Aquarelle and other techniques